Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 12

BÖLÜM 2.
YAN ETKİLER.............................................................18
Kemoterapide Oluşabilecek Yan Etkiler Nelerdir?............... 18
A- ERKEN DÖNEMDE ORTAYA ÇIKABİLECEK YAN ETKİLER.20
1- Alerjik Reaksiyonlar. ....................................................... 20
2- İğne Giriş Yerinde Ağrı, Şişlik veya Kızarıklık................. 20
3- Bulantı ve Kusma. ........................................................... 20
• Bulantı ve Kusma İçin Alabileceğiniz Önlemler
Nelerdir?.................................................................. 21
4- Böbrekler ve İdrar Yolları Üzerine Etkileri....................... 24
• Sizin Alabileceğiniz Önlemler Nelerdir?................... 25
5- Işığa Karşı Duyarlılık ve Göz Problemleri. ....................... 26
B- ORTA SÜRELİ YAN ETKİLER........................................... 26
1- Kan değerlerinin düşmesi................................................ 26
a) Lökositlerin azalması............................................. 27
• Doktorunuz tarafından lökosit değerlerinizin
düşük olduğu söylenmişse ateşli hastalıklara
(enfeksiyonlara) yakalanmamak için neler
yapmalısınız?..................................................... 28
b) Eritrositlerin Azalması............................................ 32
• Kansızlık durumlarında neler yapmalısınız?..... 32
c) Trombositlerin Azalması......................................... 34
• Trombosit Değerleriniz Düşükse Kanama Riskini
Azaltmak İçin Neler Yapmalısınız? . .................. 35
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...54
Powered by FlippingBook