Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 19

5
Onkoloji Hastaları İçin Kemoterapi El Kitabı
Kemoterapi Hangi Amaçla Uygulanır?
Kemoterapinin temel amacı, vücuttaki sağlıklı hücrelere
zarar vermeden anormal ve sağlıksız çoğalan hücrelerin
yok edilmesini sağlamaktır. Kemoterapi son derece etkili
bir tedavi yöntemidir. Bazı hastalık tiplerinde tek başına
kemoterapi ile tambir iyileşme sağlanabilirkenbazılarında
ise kemoterapi diğer tedavi yöntemleri ile birlikte (cerrahi
ve ışın tedavisi) ard arda ya da eş zamanlı olarak
uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin uygulama
şekilleri hastalığın tipine, evresine, hastanın diğer sağlık
sorunlarına ve yaşına bağlı olarak farklılıklar gösterir.
Tedavideki bu farklılıklar, özellikle hastalar arasında
“Bana neden bu ilaçtan vermediniz?”, “Bana ışın tedavisi
verdiniz ama başka hastalarda uygulamamışsınız?”,
“Benim tedavi sürem bazı hastalara göre neden kısa?” gibi
tedavi ile ilişkili soru ve endişelere sebep olabilmektedir.
Tedaviniz ile ilgili tüm sorularınızı çekinmeden tedavi
ekibine yöneltip, en doğru bilgilerin onlardan elde
edilebileceği fikrini aklınızdan çıkartmayınız. Bunun yanı
sıra yukarıda bahsettiğimiz nedenlerden dolayı her hasta
için farklı bir tedavi sürecinin olduğunu unutmamalısınız.
Kemoterapide Kullanılan İlaçlar Nelerdir?
Kemoterapide kullanılan ilaçlar oldukça çeşitlilik gös-
termektedir.Standartolarakkabuledilebilecekkemoterapi
ajanları temel olarak anormal bölünen hücreleri hedef
alır ve bu hücrelerin çoğalmasını durdurmayı ve yok
etmeyi amaçlar. Standart kemoterapi ilaçlarının yanı sıra
günümüzde sadece tümör hücrelerini öldüren ve normal
hücrelere zarar vermeyen hedefleyici ajanlar, bağışıklık
sistemini güçlendiren ilaçlar, hormonal ajanlar ve zararlı
hücrelerin biyolojilerini değiştirmeyi amaçlayan ilaçlar
artan sıklıkta kullanılmaktadır. Her ne kadar kemoterapi
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...54
Powered by FlippingBook