Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 20

6
ilaçları anormal olarak çoğalmakta ve büyümekte olan
zararlı hücreleri hedefliyorsa da, çoğu kere normal
hücrelere de zarar verebilmektedir. Kemoterapi sırasında
ortaya çıkan yan etkilerin büyük kısmından da bu etki
sorumludur. Bunedenle kemoterapi ilebirlikte yanetkileri
önleyebilmek için çeşitli ilaçlar da (bulantı önleyici, alerji
önleyici, kan değerlerinin düşmesini önleyici ilaçlar)
verilmektedir.
Kemoterapi Zararlı Hücreleri Nasıl Durdurur veya
Yok Eder?
İlaçlar uygulandıktan sonra, kan yolu ile tüm vücuda
dağılırlar. Zararlı hücreler ile karşılaştıklarında bu
hücrelerin içine girerek hücrelerin hayati fonksiyon-
larına zarar verip çoğalmalarını engellerler ve bu hücreleri
öldürürler.
Verilecek İlaçlar Nasıl Seçilir?
İlaç seçimi, tümörün cinsine, vücutta yerleştiği organa,
yaygınlık durumuna, hastanın yaşına, genel durumuna
ve mevcut başka hastalıklara (kalp hastalığı, yüksek
tansiyon, şeker hastalığı ve böbrek hastalığı vb.) göre
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...54
Powered by FlippingBook