Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 24

10
EÜ Tıp Fakültesi Halk Kitapları Sağlık Serisi ~ 58
Kemoterapi Uygulama Sıklığı ve Süresi Ne Kadardır?
Kemoterapide kullanılacak ilaçlar, bu ilaçların dozları,
uygulama şekilleri ve uygulama süreleri hastalığın tipine
göre farklılık göstermektedir. Ayrıca hastanın yaşı, genel
sağlık durumu, hastalığın yaygınlık derecesi ve hasta-
lık dışı sağlık problemlerine göre de tedaviler değişebilir.
Bu nedenle aynı teşhisi olan hastalarda bile farklı tedavi
şemaları uygulanabilmektedir. Tedaviler, damar yolu ile
uygulanacak ise, haftada bir, 14 günde bir, 21 günde bir
veya 28 günde bir uygulanabilir.
Tedavi aralıklarına uyum göstermeniz,
tedavinin başarısı açısından çok önemlidir.
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...54
Powered by FlippingBook