Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 29

15
Onkoloji Hastaları İçin Kemoterapi El Kitabı
maya gayret edin. Unutmayınız ki bu şekilde dok-
torunuz size daha çok zaman ayıracak, daha doğru
değerlendirme yapabilecek ve size daha yararlı ola-
caktır.
• Doktorunuzla görüşme gününden önce aklınıza
takılan sorular varsa bunları unutmamak için
mutlaka yazılı bir liste oluşturun ve sorularınızı
yanıtlarını anladığınızdan iyice emin oluncaya kadar
tek tek sorun.
• Hastaneden ayrılırken bir sonraki ziyaret zamanınızı
ve neler getirmeniz gerektiğini mutlaka sorun.
• Randevu almadan hastaneden ayrılmayın.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...54
Powered by FlippingBook