Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 31

17
Onkoloji Hastaları İçin Kemoterapi El Kitabı
5.Damardan ilaç uygulaması sırasında iğnenin bu-
lunduğu yerde ağrı, kızarıklık, yanma, batma hissi
duyduğunuzda hemşirenize hemen haber veriniz. Bu
ilaç damar dışına çıkıyor demektir ve ilaç uygulaması
hemen durdurulacaktır.
6.İlaç uygulaması sırasında meydana gelen herhangi
bir rahatsızlık verici durumu (terleme, titreme, yüzde
ve vücutta ani gelişen kızarıklık, fenalık hissi vb.)
hemşirenize veya doktorunuza acilen haber veriniz.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...54
Powered by FlippingBook