Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 32

18
EÜ Tıp Fakültesi Halk Kitapları Sağlık Serisi ~ 58
YAN ETKİLER
Kemoterapide Oluşabilecek Yan Etkiler Nelerdir?
Kemoterapi günümüzdeyaygınolarakkullanılanbir tedavi
yöntemidir. Hastalıkla mücadelede oldukça ümit verici
etkilerinin yanı sıra vücudunuzdaki normal hücreleri de
etkileyerek bazı istenmeyen yan etkilere neden olabilir.
Bu durum hastaların
tedavinin yan etkilerinin yarattığı
sorunlarla da mücadele etmelerine neden olmaktadır.
Ortaya çıkabilecek bu sorunları çözümlemek tedavi ve
bakımla ilgilenen sağlık personelinin görevidir. Fakat
bazı uygulamaları hastaların kendilerinin de öğrenmesi
gerekmektedir. Çünkü kemoterapi alıp eve gittiklerinde,
hasta ve hasta yakınları bu sorunlarla baş başa
kalacaktır. Evde yapılacak olan bu uygulamalar yan
etkilerin önlenmesini ve tedavisini kolaylaştıracaktır.
Kemoterapi daha önce de belirtildiği gibi, sadece zararlı
hücreleri ortadan kaldırmaz, normal ve sağlıklı hücrelere
de zarar verebilir. Özellikle hızlı çoğalan saç, kemik iliği,
sindirim sistemi ve üreme sistemi hücreleri en fazla
etkilenen normal hücrelerdir. Bunlara bağlı olarak da
kemoterapi ile en sık bulantı, kusma, saç dökülmesi,
adet düzensizlikleri, hazımsızlık, kabızlık, ishal, ağız
yaraları, yorgunluk, kan hücrelerindeki azalmaya bağlı
enfeksiyonlara yatkınlık, kansızlık, kanamaya eğilim gibi
sorunlarla karşılaşılmaktadır.
Kemoterapide uygulanan
ilaçların yan etkileri
mevcut hastalıklara ve uygulanan
ilaçlara göre farklılıklar göstermektedir.
BÖLÜM 2.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...54
Powered by FlippingBook