Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 33

19
Onkoloji Hastaları İçin Kemoterapi El Kitabı
Listenin uzun olmasından dolayı endişeye kapılmayınız.
Bu kitabın amacı olası tüm yan etkiler konusunda sizi
bilgilendirerek tedbir
almanızı
sağlamaktır. Tüm tedavi
süresince hiçbir yan etki görülmemesi de söz konusu
olabilir. Ayrıca yan etkiler konusunda kendinizi iyi
eğiterek ve tedavi ekibi ile yakın diyalog kurarak büyük
bir kısmını kontrol altına alabilirsiniz. Yan etkilerin
çok büyük kısmı ilacın kesilmesi ile tamamen ortadan
kalkacaktır. Daha sonraki tedavilerinizde de benzer
sorunları yaşamamanız için gerekli tedbirler alınacaktır.
Tedavi sürecinde doktorlarınız yan etkileri değerlen-
dirmek amacı ile düzenli olarak kan
ve idrar testlerinizi
yapacaklardır.
Burada unutmamanızı
istediğimiz en
önemli nokta
aşağıda anlatılan
yan etkilerin
tümünün sizde
görülmeyebileceğidir.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...54
Powered by FlippingBook