Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 34

20
EÜ Tıp Fakültesi Halk Kitapları Sağlık Serisi ~ 58
A- ERKEN DÖNEMDE ORTAYA ÇIKABİLECEK YAN
ETKİLER
1- Alerjik Reaksiyonlar:
Çok sık olmamakla birlikte
kemoterapi ilaçları uygulanırken bazı alerjik reaksi-
yonlar ortaya çıkabilir. Uygulama sırasında kendinizi
kötü hissettiğinizde veya herhangi bir anormal durumda
hemşirenize veya doktorunuza haber veriniz (fenalık hissi,
çarpıntı, terleme, yüzde ve vücutta ani gelişen kızarıklık,
bulantı-kusma, nefes darlığı, karın ağrısı, kaşıntı ve deri
döküntüleri gibi).
2- İğne Giriş Yerinde
Ağrı, Şişlik veya Kıza-
rıklık
: Bu gibi durum-
larda ilaç damar dışına
kaçmış olabilir. Hemen
hemşirenize veya dok-
torunuza haber veriniz.
Böyle bir durumda genel-
likle ilacın çeşidine göre,
doktorunuzun veya hemşirenizin size
önerdiği şekilde
ağrılı bölgeye soğuk veya sıcak uygulamalar yapınız.
3- Bulantı ve Kusma
: Kemoterapide kullanılan ilaçlar
beyinde yer alan kusma merkezi ve midenizi uyararak
kusmaya neden olabilir. Bulantı ve kusmanın şiddeti,
kullanılan ilacın tipine, dozuna ve sizin kişisel bazı özel-
liklerinize göre değişkenlik gösterir. Günümüzde gelişmiş
ilaç teknolojileri sayesinde bulantı-kusma yakınmaları
çok büyük oranda kontrol altına alınabilmektedir. Bu-
lantınızın olmaması için size kemoterapi öncesinde bu-
lantıyı önleyici ilaçlar uygulanacaktır. Bunun yanı sıra
evde kullanmanız için de bazı bulantı önleyici ilaçlar ve-
rilecektir. Buna
rağmen yakınmalarınız devam ediyorsa
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,...54
Powered by FlippingBook