Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 35

21
Onkoloji Hastaları İçin Kemoterapi El Kitabı
doktorunuz ile mutlaka görüşmelisiniz. Bulantı-kusma
ilk 24 saatte başlayabildiği gibi daha sonraki günlerde de
ortaya çıkabilir. Bazen 1-2 gün gibi kısa bir sürede geçer.
Bazen de 7–10 gün sürebilir. Bulantı ve kusma psikolojik
kökenli de olabilir. Bu durumda genellikle hastalar daha
önce aldığı kemoterapiyi hatırlayarak etkilenir ve tedavi
olmadan birkaç gün önce beklentisel bulantı-kusma gö-
rülebilir. Böyle bir durumda, doktorunuzu mutlaka bilgi-
lendiriniz. Uygun ilaçlarla bu yakınmalar büyük oranda
kontrol altına alınacaktır.
Bulantı ve Kusma İçin Alabileceğiniz Önlemler
Nelerdir?
1.Bulantı ve kusmanın
mutlaka ortaya çıkaca-
ğı ön yargısına kapıl-
mayınız. Unutmayınız
ki sizde hiçbir yakınma
görülmeyebilir.
2.Tedaviye hafif yiye-
cekler yiyerek geliniz
.
Çok aç veya tok gelme-
yiniz.
3.Tedaviden hemen ön-
ce ve sonra 1–2 saat
bir şey yemeyiniz.
4.Uygulama sonrasındaki ilk günlerde az ve sık yemeye
çalışınız.
5.Özellikle bulantı dönemlerinde su ve sıvı gıdaları
yemeklerinizle beraber değil, öğünden bir saat önce
veya sonra içmeye çalışınız.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...54
Powered by FlippingBook