Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 4

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
HALK KİTAPLARI SAĞLIK SERİSİ
Onkoloji Hastaları İçin Kemoterapi El Kitabı
Prof. Dr. F. Rüçhan USLU
Uzm. Hem. Esra SÖNMEZ
Uzm. Dyt. Derya HOPANCI BIÇAKLI
Mart 2015, Birinci baskı
ISBN: 978-605-338-112-9
© Bu kitabın tüm yayın hakları Ege Üniversitesi’ne aittir.
Kitabın tamamı ya da hiçbir bölümü yazarının önceden
yazılı izni olmadan elektronik, optik, mekanik ya da
diğer yollarla kaydedilemez, basılamaz, çoğaltılamaz.
Ancak kaynak olarak gösterilebilir.
Proje Üst Yöneticileri
Ege Üniversitesi Rektörü:
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz
EÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili:
Prof. Dr. Yeşim Kirazlı
Yayın Yönetmenleri:
Prof. Dr. Ayşenur Oktay, Prof. Dr. Tahir Yağdı
Yayın Alt Kurulu Başkanı:
Prof. Dr. Ufuk Çağırıcı
Sağlık Kitapları Serisi Çalışma Grubu
:
Prof. Dr. Elvan Erhan, Prof. Dr. Mehtap Çınar, Prof. Dr. Alpaslan Çakan
Koordinasyon:
EÜ Tıp Fakültesi Yayın Bürosu
Kapak Tasarım:
Hülya Sezgin
Sayfa Tasarım:
Hülya Sezgin
Basım Yeri:
Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İZMİR
Tel
: 0 232 388 10 22
e-posta :
58
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...54
Powered by FlippingBook