Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 6

IV
yayınlanan kitaplarımızın önemi ve farkındalık yaratacak
temel özelliği; ülkemizin önceliğinde olan güncel sağlık
konuları yanında; güncelliğini yitirmiş olsalar bile, ciddi
bir sağlık sorunu olduğunu düşündüğümüz konuları da
ele almış olmalarındadır.
“Ege Tıp Halk Kitapları Sağlık Serisi“
yazarlarının
tümü Ege Üniversitesi’nde görev yapan ve konusunda
uzman öğretim üyeleridir. Serideki kitapların konu
seçimleri ve içeriklerinin hazırlanmasında birden çok
bilim insanının görüşlerinin yansıtılması sağlanmıştır.
Seride yayınlanan kitaplardaki grafik ve fotoğraflar
çoğunlukla kurumumuzun ürünüdür. Serimizin dil
editörü her kitabı sadelik ve anlaşılabilirlik yönünden
incelemektedir.
Neden böyle bir seriye gereksinim duyulmuştur? Sağlık
konularında dolaşımda olan, kolay ulaşılan ve günlük
yaşamdakullanılanbilgilerinçoğunungerçekbilimsel bilgi
olup olmadığı kaygısı, bilim insanları olarak bizleri daha
da sorumlu davranmaya ve güven sarsılmasına neden
olan özensizliklerden uzak durmaya sevk etmektedir.
Birçok konuda doğru ve güvenilir bilginin üretimi ve
yayılması üniversitelerin öncelikli görevleri arasındadır.
Bu nedenle, bu kitap, “Daha İyi Bir Dünya İçin Yeni
Yollar, Herkes İçin Sağlık“ sloganlarıyla hareket
eden Ege Üniversitesi tarafından İzmir’e armağan
edilmiştir.
Saygılarımızla...
Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI
Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ege Üniversitesi
Dekan Vekili
Rektörü
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...54
Powered by FlippingBook