Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 7

V
Prof. Dr. F. Rüçhan USLU
1968 yılında Gördes/Manisa’da doğmuştur. 1985
yılında İzmir Atatürk Lisesi ve 1991 yılında Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. İç
Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanlık eğitimini Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. YÖK
bursunu kazanarak 1993-1995 yılları arasında ABD
California Üniversitesi Los Angeles Tıp Fakültesinde
(UCLA) kanser konusunda araştırmalar yapmıştır.
2000 yılında yardımcı doçent, 2003 yılında doçent
ve 2010 yılında profesör ünvanını almıştır. Prof. Dr.
F. Rüçhan Uslu halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak
görev yapmaktadır.
Birçok uluslararası ve ulusal
meslek kuruluşu üyeliği yapan
Prof. Dr. F. Rüçhan
USLU özellikle meme kanseri, palyatif bakım ve
moleküler kanser araştırmaları ile ilgilenmekte olup
iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Uzm. Hem. Esra SÖNMEZ
1983 yılında İzmir’de doğmuştur. 2005 yılında
Akdeniz Üniversitesi Akseki Sağlık Yükseko-
kulu’ndan mezun olmuştur. 2009 yılında Afyon
Kocatepe Üniversite’si Kadın Hastalıkları ve Doğum
Hemşireliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını
tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Tülay Aktaş
Onkoloji Hastanesi ayaktan kemoterapi ünitesinde
kemoterapi hemşiresi olarak görev yapmakta olup,
ulusal meslek kuruluşuna üyedir.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...54
Powered by FlippingBook