Kalem Gazetesi 164. Sayı - page 1

C
M
Y
K SAYFA 1
OCAK 2014
SAYI: 164
B
ir yıl daha bitti, yeni bir yıla başla-
dık. Elinizde tuttuğumuz sayı ile
2014’e “Merhaba” diyoruz. Herkes
gibi biz de 2013’ün muhasebesini yaptık.
Görevimizi hangi ölçüde yerine getirdik
diye şöyle bir baktık. Türkiye’de 160’ın üze-
rinde üniversitenin haberlerini tarayan İn-
terpress iki ayrı değerlendirme yapıyor.
Bunlardan haber sayısına göre yapılan de-
ğerlendirmede 15 bin 903 üniversite, 3 bin
200 hastane olmak üzere 19 bin 103 ha-
berle Akdeniz ve ODTÜ’den sonra üçüncü
sıradayız. Haberlerin yayınlandığı gazetele-
rin toplam tirajına göre yapılan değerlendir-
mede ise 317 milyon 349 bin 294’ü
hastanenin olmak üzere toplam
1 milyar
735 milyon 447 bin 371 tirajla zirvenin adı
Ege Üniversitesi.
Bu rakamlara televizyonlarda, radyolarda
yayınlanan haberlerimiz dahil değil. Ayrıca
“ Ege Üniversitesi” adının geçmediği diğer
haber, röportaj ve araştırmalar ne sayı ne
de tiraja girmiyor. Bu çalışmaların da değer-
lendirilmesi halinde tüm üniversitelerde
açık ara önde olacağımız muhakkak . Ti-
rajda bir aylık yayınımız çıkarılsa bile diğer
üniversitelerin 12 ayının üzerinde rakam-
lara sahibiz. Örneğin Ege Üniversitesi’nin
toplam tirajından Kasım ayını çıkardığı-
mızda tirajımız 1 milyar 595 milyon 731
bin 836 . Aynı şekilde Aralık ayını çıkardı-
ğımızda da 1 milyar 604 milyon 604 bin
104 tirajımız kalıyor. Akdeniz Üniversi-
tesi’nin 12 aylık tirajı 1 milyar 397 milyon
622 bin 096. ODTÜ’nün 12 aylık tirajı 1
milyar 574 milyon 535 bin 595. Özetle
bizim 11 aylık tirajımız onların 12 aylık ti-
rajının üzerinde.
EGE AJANS 28 YAŞINA GİRİYOR
Türkiye’nin üniversite bünyesinde kuru-
lan ilk haber ajansı olan EGE AJANS
2 Şubat 2014 tarihinde 28’inci yaşına giri-
yor. Ve Ege Üniversitesi’nin gözü, kulağı,
gür sesi olmaya devam ediyor. 2013’te 3 bin
711 haber servise kondu. Yayınlanan haber-
lerin tamamı değerlendirmeye alınmasa da
tirajda tüm üniversiteleri geride bırakırken,
yayınlanan haber sayısında üçüncü oldu.
Sadece üniversite hastanesiyle ilgili haber-
ler dahi, birçok üniversitenin toplam tirajı-
nın üzerinde rakamlara ulaştı. Ajans, bugün
Türk basınının saygın kalemlerinin yetiştiği
bir yuva. Tam rakamı telaffuz etmek güç
ama, yetiştirdiğimiz elemanların medya-
daki sayısı 2 binin altında değil.
Her biri
ayrı ayrı Türk basınına güç katıyor. Bizlere
de onlarla övünmek kalıyor...
A.Oğuzhan KAVAKLI
Tirajda Türkiye
rekoru Ege
Üniversitesi’nin
ATUDER, PRof. DR. YılMAz’ı
“Yılın REkTöRÜ” sEçTi
Ege Üniversitesi
denizlere açılıyor
A
Cil Tıp Uzmanları Derneği
(ATUDER), Ege Üniversitesi
Rektörlüğü’nü ziyaret ederek,
Türkiye’de acil tıp alanının gelişme-
sinde sağladığı katkılar nedeniyle bu
yılki “Yılın Rektörü Ödülü”nü Rektör
Prof. Dr. Candeğer Yılmaz’a verdi.
ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar
Cander, “Ege Üniversitesi’nin acil
tıpta açık ara önde olduğunu gördük”
dedi. Rektör Prof. Dr. Yılmaz, “Önce-
likle teşekkür ediyorum. Yeni acil ser-
visimiz açıldı. Arkadaşlarımız çok iyi
çalışıyorlar. Aşağı yukarı iki yıla yakın-
dır acil servise ilişkin şikayetler büyük
ölçüde azaldı” dedi.
Sayfa 8’de
Prof. Dr. Can-
değer Yıl-
maz’a “Yılın
Rektörü”
ödülünü ATU-
DER Yönetim
Kurulu adına
ATUDER YK
Başkanı Prof.
Dr. Başar
Cander ve
Acil Tıp
Okulu Mü-
dürü Doç. Dr.
Selahattin
Kıyan
takdim etti.
Ve Melis
evinde...
Sarılmak için gün saydığı
kardeşine kavuşan Melis,
şimdi de arkadaşları ile
oynayacağı günleri bekliyor
E
gE
Üniversitesi Tıp
Fakültesi Tülay Aktaş
Onkoloji Hastanesi
Kemik İliği Ünitesi’nde teda-
visi tamamlanan Melis Akbaş
taburcu oldu. Üç haftalık kri-
tik süreci atlatan minik kız,
en çok kardeşini özlediğini
söyledi. Melis gelecek sene
okula gidebilecek.
Sayfa 7’de
E
gE
Üniversitesi Urla Denizci-
lik Meslek Yüksekokulu binası-
nın resmi açılış töreni
gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, “Ege
Üniversitesi dokunduğu her yeri gü-
zelleştirme ilkesine sahip. Bu ku-
rumda en bol bulunan şey bilgi ve
deneyim. Ege Üniversitesi’nin biriki-
mini Urla’ya değişik boyutlarda da ge-
tirmeye çalışıyoruz” dedi.
Açılış törenine Ege Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Urla
Kaymakamı Şehmus Günaydın, İzmir
Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı
Celal Kocabaş, Denizcilik Meslek
Yüksekokulu Müdürü Cengiz Metin,
Ege Üniversitesi Senatosu, Ege ve
Dokuz Eylül Üniversitelerinden birçok
öğretim üyesi katıldı.
Sayfa 18’de
TSE belgeli ilk eğitim
merkezi EGESEM
3
Ege, Bilimsel
Avrupa Birliği’nde
4
Özyeğin Vakfı’ndan
büyük bağış
8
Medya bu
konserde buluştu
10-11
Geçmişine sahip
çıkan üniversite
14
TRT ile yeni
işbirliği projeleri
16
Öğrencilerden
kampüse kedi evleri
20
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...20
Powered by FlippingBook