Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 18

4
Kemoterapi Kim Tarafından Uygulanır?
Kemoterapi uygulayan bilimdalına
MEDİKALONKOLOJİ
veya
TIBBİ ONKOLOJİ
, bu alanda çalışan doktorlara
da
MEDİKAL ONKOLOG
veya
TIBBİ ONKOLOG
denmektedir. Medikal onkoloji ayrı bir uzmanlık alanı
olup; Medikal Onkolog ünvanı 4 yıllık iç hastalıkları
uzmanlık eğitiminden sonra 3 yıl süren yüksek ihtisas
eğitimi sonrası elde edilmektedir. Tedaviniz bir ekip
tarafından yürütülecek olup bu ekip içinde medikal
onkologlar dışında cerrahlar, radyasyon onkolojisi
uzmanları, patoloji uzmanları, radyoloji uzmanları,
nükleer tıp uzmanları, psikiyatri uzmanları, fizik tedavi
uzmanları, beslenme uzmanları, ağrı uzmanları ve
onkoloji hemşiresi yer almaktadır. Hastalık ile ilişkili
tanı, tedavi ve izlem kararları bu hekimlerin oluşturduğu
konseylerde alınmaktadır. Kemoterapi tedavi sürecinizin
sadece bir ayağını oluşturmaktadır.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...54
Powered by FlippingBook