Onkoloji Hastalıkları İçin Kemoterapi El Kitabı - page 5

III
Değerli Okuyucumuz;
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2014 yılının sonu itibariyle
455 öğretim üyesi, 600’e yakın araştırma görevlisi,
2000’in üzerinde tıp öğrencisi ile yaklaşık 2000 yataklı
hastanede eğitim, öğretimve araştırma yapmakta ve sağlık
hizmeti vermektedir. Bu dönemde yaklaşık 1 milyon 150
bin poliklinik hastasına ve 66 bin yatan hastaya tedavi
uygulanmış, 3143 doğum gerçekleştirilmiş, 80 bin acil
servis hizmeti verilmiştir. Ülkemizin en büyük sağlık
kurumlarından olan fakültemiz hastanesinde 2013
yılında 18 bin olan özellikli ameliyat sayısı 2014 yılında
yaklaşık 140 bine çıkmıştır. Verilen sağlık hizmetleri
yanında Öğretim Üyelerimizin ulusal ve uluslararası
dergilerde 1 yıl içinde yayınlanan bilimsel makale sayısı
800'ün üzerindedir. Bu rakamlar Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesini ülkemizin en büyük sağlık kurumlarından
birisi yapmaktadır.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin en önemli
vizyon ve misyonunu toplumsal sorumluluk bilinci
oluşturmaktadır. Bu bilinçle çalışan Ege Tıp topluma
nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti vermekte;
“Toplum
Sağlığı Hizmeti“
ni diğer tüm görevlerinin üzerinde
tutmaktadır. Ege Tıp Endokrinoloji ve Metabolizma
Hastalıkları Bilim Dalı, Türkiye’de bir ilk olarak ve 13
yıldır “Sağlık Halk Kongresi“ düzenleyerek toplum sağlığı
için hizmet anlayışını gerçek bir bilgilendirme, uygulama
ve deneyim paylaşımı şeklinde sürdürmektedir.
Bilimsel araştırmalarla elde edilen bilgilerin kalıcılığı ve
yaşama geçirilmesi; bunların başvuru kaynağı belgelere
dönüştürülmesi ile sağlanır.
“Ege Tıp Halk Kitapları
Sağlık Serisi“
bu anlayışımızın bir ürünüdür. Bu seride
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...54
Powered by FlippingBook